מחקרים

שימוש מוקדם בנוגדי VEGF בסרטן מעי גס גרורתי מעלה סיכון לרכישת עמידות לחסמי EGRF בהמשך

Anti-EGFR יעילים יותר כקו ראשון לmCRC

תוצאות ניסויים מהשנים האחרונות שבחנו את השימוש בתרופות ביולוגיות קיימות כטיפול קו-ראשון לסרטן מעי גס (colo-rectal cancer, CRC) גרורתי (metastatic CRC, mCRC) עוררו ויכוח לגבי ההשפעות הביולוגיות של טיפולים כאלו על קווי הטיפול הבאים גם לאחר חלוף זמן רב מטיפול הקו-הראשון. מחקר שהתפרסם באתר כתב העת Cancer Chemotherapy and Pharmacology, ביקש להשוות את השפעת תזמון השימוש בתרופות הביולוגיות השונות לmCRC על המשך הטיפול במחלה.

החוקרים סקרו את הנתונים הפרה-קליניים והקליניים בנושא השפעת רצפים שונים של תרופות ביולוגיות המאושרות לשימוש בחולי mCRC. נבדקו גם ההיבטים של חשיבות הבחירה המולקולרית של מטופלים בהתבסס על סטטוס מוטציית ה-RAS, רעילות ואיכות חיים.

לדברי החוקרים ישנן ראיות משכנעות המצביעות על השפעה טיפולית אופטימלית בשימוש בחסמי קולטן Epidermal growth factorנ(EGF receptor, EGFR) בטיפול קו ראשון לפני נוגדי vasculo-endothelial growth factorנ(VEGF). נראה כי השימוש בנוגדי VEGF כרוך בשינויים ביולוגיים המגדילים את הסיכון לרכישת עמידות כנגד חסמי EGFR בהמשך. היפותזה זו נתמכת ע"י מיעוט הראיות לפעילות חסמי EGFR כקו טיפולי שני. אופטימום טיפולי כזה כפוף לבחירה מדויקת של מטופלים המבוססת על סטטוס מוטציית ה-RAS.

לסיכום קובעים החוקרים כי הצטברו ראיות המצביעות על כך שלאחר בחירה מדויקת ומבוססת של המטופלים על סמך קריטריונים מולקולריים, חסמי EGFR מראים יעילות מירבית בחולי mCRC כאשר הם ניתנים בשלב מוקדם של הטיפול. החוקרים מציינים שפרופיל הרעילות ניתן לטיפול תחת השגחת רופאים מנוסים.

מקור:

  1. Zaniboni, A. & Formica, V. The Best. First. Anti-EGFR before anti-VEGF, in the first-line treatment of RAS wild-type metastatic colorectal cancer: from bench to bedside. Cancer Chemother. Pharmacol. (2016). doi:10.1007/s00280-016-3032-8
נושאים קשורים:  מחקרים,  ארביטוקס,  מעכבי EGFR,  שרידות כוללת,  שרידות ללא התקדמות המחלה,  סטוקסימאב,  Cetuximab,  mCRC,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סרטן המעי הגס