מתוך עדכונים באימונואונקולוגיה 04.07.2016

תוצאות קליניות ראשוניות ומינון נבחר לשילוב nivolumab ו ipilimumab ב NSCLC

ניסוי שלב 1 הדגים יתרון בתגובה אובייקטיבית, דינמיקת גדילה ובטיחות ל nivolumab במינון 3 מ"ג לק"ג מדי שבועיים ו ipilimumab במינון 1 מ"ג לק"ג מדי 6 שבועות

לאור התועלת שהדגים שילוב nivolumab ו ipilimumab במלנומה וגידולים סולידיים אחרים, ביקש ניסוי שלב 1 "CheckMate 012" לבחון את התועלת מתרופת ה- nivolumab לבדה או כתוספת לתרופות אחרות כקו ראשון עבור חולי סרטן ריאה שאינו מסוג תאים קטנים (non-small cell lung carcinoma, NSCLC) בשלב מתקדם. ממצאים ראשוניים של הניסוי הוצגו בפגישה השנתית של האגודה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית (American Society for Clinical Oncology).

בניסוי נכללו 148 חולי NSCLC ללא תלות בהיסטולוגיה. המשתתפים חולקו לארבע קבוצות טיפול של הקומבינציה nivolumab + ipilimumab עם 4 מינונים שונים:

  1. nivolumab במינון 1 מ"ג לק"ג + ipilimumab במינון 1 מ"ג לק"ג במשך 4 מחזורים מדי שלושה שבועות ואז nivolumab במינון 3 מ"ג לק"ג מדי שבועיים (31 מטופלים).
  2. nivolumab במינון 1 מ"ג לק"ג מדי שבועיים ו ipilimumab במינון 1 מ"ג לק"ג מדי 6 שבועות (40 מטופלים).
  3. nivolumab במינון 3 מ"ג לק"ג מדי שבועיים ו ipilimumab במינון 1 מ"ג לק"ג מדי 12 שבועות (38 מטופלים).
  4. nivolumab במינון 3 מ"ג לק"ג מדי שבועיים ו ipilimumab במינון 1 מ"ג לק"ג מדי 6 שבועות (39 מטופלים).

נקודת הסיום העיקרית, תופעות לא-רצויות הקשורות לטיפול, אירעה ב 77, 73, 74 ו 69 אחוזים בקבוצות 4,3,2,1, בהתאמה, ותופעות מדרגה 3-4 אירעו ב - 29, 35, 29 ו-28 אחוזים, בהתאמה. שיעור התופעות הלא-רצויות הקשורות לטיפול שהביאו להפסקתו עמד על 13, 8, 5 ו 10 אחוזים בקבוצות 4,3,2,1, בהתאמה, ונמצא דומה לזה של מטופלי nivolumab מונותרפיה (10%). לא נצפו מקרי תמותה הקשורים לטיפול.

שיעור נקודת הסיום המשנית, תגובה אובייקטיבית (objective response rate) עמד על 13, 25, 39 ו 31 אחוזים בקבוצות 4,3,2,1 בהתאמה. במרבית המטופלים התמידה התגובה עד תום המעקב, כך שחציון משך התגובה אינו ניתן לחישוב. התגובה לטיפול הייתה חזקה יותר בנוכחות ביטוי (programmed death ligand 1 (PD-L1 ע"י הגידול אך ללא תלות בו.

חישוב דינמיקת שינוי גודל הנגע הסרטני ניבא קיטון ניכר יותר של הגידול בקרב המטופלים שקיבלו nivolumab במינון 3 מ"ג לק"ג ו ipilimumab במינון 1 מ"ג לק"ג (קבוצות 3 ו 4) בהשוואה לאלו שטופלו בעזרת Nivolumab בלבד או בעזרת מינונים שכללו nivolumab במינון של 1 מ"ג לק"ג (קבוצות 1 ו 2).

בהתבסס על תוצאות היעילות, בטיחות ודינמיקת שינוי גודל הנגע בחרו החוקרים במינון nivolumab במינון 3 מ"ג לק"ג מדי שבועיים ו ipilimumab במינון 1 מ"ג לק"ג מדי 6 שבועות להמשך המחקר בנושא וקובעים כי שילוב nivolumab ו ipilimumab הראה פעילות קלינית ונסבל מבחינת בטיחות כטיפול קו ראשון ל NSCLC.

table nivolumab

מקור:

Hellmann MD et al. CheckMate 012: Safety and efficacy of first-line (1L) nivolumablumab (nivolumab; N) and ipilimumablimumab (ipilimumab; I) in advanced (adv) NSCLC. J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr 3001).

http://meetinglibrary.asco.org/content/163524-176

נושאים קשורים:  מחקרים,  אימונואונקולוגיה בחסות BMS,  אימונותרפיה,  ניבולומאב,  איפילימומאב,  NSCLC,  סרטן ריאות
תגובות