מחקרים

Erbitux מגדיל שיעור כריתת גרורות כבד מ CRC

הוספת cetuximab ל FOLFOX או FOLFIRI השיגה תגובה מלאה וכריתת R0 ב 60.9%

טיפול ניאואדג'ובנטי (neoadjuvant) יכול להגדיל את שיעור הגרורות לכבד מסרטן המעי הגס (colorectal cancer, CRC) הניתנות לכריתה. ניסוי קליני פרוספקטיבי, שהתפרסם בכתב העת Indian Journal of Surgical Oncology1, בחן את שיעור תגובת הגידול והגרורות הניתנות לכריתה בתגובה להוספת (Cetuximab (Erbitux, Merck לכימותרפיה ניאודג'ובנטית.

בשנים 2010-2014 גויסו לניסוי 46 חולי סרטן מעי גס עם גרורות כבד בלתי-ניתנות לכריתה (unresectable). המשתתפים טופלו בעזרת Erbitux יחד עם כימותרפיה ניאו-אדג'ובנטית בפרוטוקול FOLFOXי(34 משתתפים, 74%) או FOLFIRIי(12 משתתפים, 26%). לאחר 2-3 מחזורים הוערך מצב הגרורות בעזרת CT, ולאלו עם מחלה הניתנת לכריתה הוצע להינתח בתוך 3-6 שבועות מתום מחזור הטיפול האחרון.

בבחינת נקודת הסיום המשנית, שיעור התגובה לפי קריטריוני Response evaluation criteria in solid tumorsי(RECIST), תגובה אובייקטיבית נצפתה ב 28 (60.9% [השיעור מתייחס לכלל אוכלוסיית הניסוי]) משתתפים: לפי בדיקות דימות השיגו 7 משתתפים (15.2%) תגובה מלאה (complete response, CR) ו 21 (45.7%) השיגו תגובה חלקית (partial response, PR)). בקרב שאר המשתתפים, 12 (26.1%) נוספים שמרו על מצבם (stable disease, SD) והחמרה נצפתה רק ב 6 משתתפים (13.0%).

בבחינת נקודת הסיום העיקרית, שיעור כריתת הגרורות בכבד, כריתה עם שוליים נקיים מיקרוסקופית (R0) הושגה בכל 28 המשתתפים (60.9%).

בבחינת בטיחות הטיפול, הרעילויות השכיחות ביותר שנצפו היו תפרחת עורית ושלשול. לא נצפתה תמותה ניתוחית כל שהיא.

לסיכום קובעים החוקרים כי שילוב כימותרפיה עם Erbitux משיג שיעור תגובה גבוה בהשוואה לנתונים היסטוריים, משפר באופן מובהק את שיעור הגרורות הניתנות לכריתה ומאפשר לכרות גרורות לכבד מסרטן המעי הגס שלא היו ניתנות לכריתה קודם לכם תוך סיכון מזערי לתחלואה ותמותה.

מקור:

Somashekhar, S. P., Ashwin, K. R., Zaveri, S. S., Rauthan, A. & Patil, P. Assessment of Tumor Response and Resection Rates in Unresectable Colorectal Liver Metastases Following Neoadjuvant Chemotherapy with Cetuximab. Indian J. Surg. Oncol. 7, 11–17 (2016).

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27065676

נושאים קשורים:  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  mCRC,  colorectal cancer,  ERBITUX,  Cetuximab,  כימותרפיה ניאודג'ובנטית,  כימותרפיה,  טיפול נאואדג'ובנטי,  סרטן המעי הגס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות