מחקרים 21.06.2016

יעילות גבוהה לטיפול קומבינציה Nivolumab+Ipilimumab גם לאחר הפסקת טיפול עקב רעילות

מעקב של 18 חודשים אחר חולי מלנומה עם wild type BRAF שנאלצו להפסיק את השימוש ב nivolumab ו- ipilimumab עקב רעילות, הראה שיפור בהישרדות הכוללת בהשוואה לשימוש ב ipilimumab לבדו

בהמשך להדגמת שיפור מובהק בשיעור התגובה האובייקטיבית (objective response rate, ORR) והישרדות ללא התקדמות (Progression Free Survival) שהשיג שילוב nivolumab ו ipilimumab בניסוי CheckMate 069 בהשוואה לטיפול בעזרת ipilimumab בלבד בחולי מלנומה עם BRAF זן בר (wild type), ביקש מחקר, שהוצג בפגישה השנתית של החברה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית (American Society For Clinical Oncology) לבחון את ההישרדות הכוללת בקרב המשתתפים שנאלצו להפסיק את הטיפול עקב רעילות.

בניסוי המקורי הוגרלו 142 חולי מלנומה גרורתית באקראי ביחס של 1:2 לקבל nivolumabי1 מ"ג/ק"ג בתוספת Ipilimumabי3 מ"ג/ק"ג או Ipilimumabי3 מ"ג/ק"ג ופלצבו כל 3 שבועות x 4 מנות, כשלאחריו nivolumabי3 מ"ג/ק"ג או פלצבו, בהתאמה, כל 2 שבועות עד להתקדמות המחלה או רעילות בלתי נסבלת. שיעור התגובה האובייקטיבית (Objective response rate) הוגדרה כנקודת הסיום העיקרית בעוד שהישרדות ללא התקדמות והישרדות כוללת שימשו כנקודות סיום משניות וחוקרניות. ניתוח פוסט-הוק בוצע על מנת להעריך שרידות כוללת במטופלים שהפסיקו טיפול עקב רעילות.

במעקב של ≥18 חודשים עבור מטופלים שהפסיקו את הטיפול חציון ההישרדות הכוללת לא הושג בטיפול Nivolumab+Ipilimumab והיה 11.2 חודשים עבור Ipilimumab לבד (יחס סכנה 0.24; רווח בר-סמך [confidence interval] של 95%: 0.09-0.70; P=0.004). שיעור אחוז השרידות לאחר 18 חודשים היו דומים בין המטופלים אשר הפסיקו טיפול ב- Nivolumab+Ipilimumab בשל רעילות אל מול קבוצת הטיפול הכוללת (טבלה).

שיעור התגובה האובייקטיבית בקרב מטופלים שהפסיקו טיפול ב- Nivolumab+Ipilimumab עמד על 68% (27% השיגו תגובה מלאה), שהתמידה עד סוף תקופת המעקב ב 70% מהמשתתפים, וחציון משך התגובה עדיין לא הושג.

תופעות לא רצויות בדרגה 3 או 4 הקשורות לטיפול הופיעו ב 55% מהמשתתפים בקבוצת הטיפול המשולב Nivolumab+Ipilimumab לעומת שיעור של 22% במטופלים שקיבל Ipilimumab בלבד הביאו להפסקת הטיפול ב %30 ו 9% אחוזים, בהתאמה. במטופלים של קבוצת Nivolumab+Ipilimumab שהפסיקו טיפול עקב רעילות קצב פתרון תופעות הלוואי נע בין 89-100%, אולם היה 40% בתופעות האנדוקריניות הלא-רצויות.

לסיכום קובעים החוקרים כי הנתונים מרמזים כי גם לאחר הפסקת השימוש ב- Nivolumab+Ipilimumab עקב רעילות, משיגים המטופלים תועלת בשיפור ההישרדות הכוללת במידה הדומה לזו שמשיגים שאר המטופלים באוכלוסייה הכללית.

imuno table

מקור:

Hodi S et al. Overall survival in patients with advanced melanoma (MEL) who discontinued treatment with nivolumab (NIVO) plus ipilimumab (IPI) due to toxicity in a phase II trial (CheckMate 069). J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr 9518)
http://meetinglibrary.asco.org/content/165179-176

נושאים קשורים:  מחקרים,  אימונואונקולוגיה בחסות BMS,  Nivolumab,  Ipilimumab,  ניבולומאב,  איפילימומאב,  ASCO,  מלנומה גרורתית,  אימונואונקולוגיה
תגובות