מחקרים 12.06.2016

תפקוד נוירוקוגניטיבי וחברתי של מבוגרים שהחלימו מגידולים מוחיים בילדותם

ממעקב אחר חולים שחלו והחלימו משאתות במערכת העצבים המרכזית בילדותם עולה כי הם מצויים בסיכון גבוה לליקויים נוירוקוגניטיביים, השגיות אקדמית נמוכה ותפקוד חברתי מוגבל

האם ילדים שחלו והחלימו מגידולים במערכת העצבים המרכזית צפויים לסבול מלקות נוירוקוגניטיבית בבגרותם? זו השאלה שעמדה במוקד המחקר של קבוצת חוקרים מבית החולים סיינט ג'וד לרפואת ילדים בממפיס, טנסי. תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Clinical Oncology.

במחקר נכללו 224 חולים שטופלו במרכז הרפואי סיינט ג'וד בגין תהליכים תופסי מקום תוך גולגולתיים בילדותם (גיל חציוני נוכחי 26 שנים, פרק הזמן הממוצע שעבר מאבחון הגידול בילדות 18 שנים). כל המשתתפים השלימו אבחון נוירוקוגניטיבי מקיף. בנוסף נאסף מידע מהגיליונות הרפואיים אודות טיפול קרינתי והחולים מוינו לשלוש קבוצות - ללא טיפול קרינתי, חולים שעברו הקרנה מקומית וחולים שטופלו ברדיותרפיה קרניוספינלית.

במודלים רבי משתנים רדיותרפיה קרניוספינלית נקשרה לסיכון גבוה פי 1.5 עד פי 3 לליקוי נוירוקוגניטיבי חמור בהשוואה לנחקרים שלא קיבלו כל טיפול קרינתי, סיכון יחסי (RR) לירידה במנת המשכל - 2.70, הפרעות זכרון - 2.93, קושי בתפקודים גבוהים - RR=1.74. נוכחות של הפרעה פרכוסית לאחר ההחלמה נקשרה לירידה בהישגים האקדמיים (RR=1.48), הפרעת קשב (RR=1.54) והפרעות זכרון (1.44). הידרוצפלוס שחייב החדרת נקז (שאנט) נקשר אף הוא לירידה במשכל (RR=1.78) ולהפרעות זכרון (RR=1.42). נצפתה שונות גבוהה בתוצאות בין חולים שטופלו בשיטות הקרנה ממוקדות (קונפורמליות) לעומת השיטות הישנות אך הבדלים בזמן המעקב לא אפשרו הסקת מסקנות מוצקות. עוד מצאו החוקרים כי ליקוי נוירוקוגניטיבי נקשר קשר מובהק לרמת השכלה נמוכה יותר, אבטלה והעדר עצמאות של החולים בחייהם הבוגרים.

לסיכום, אנשים בוגרים ששרדו תהליכים תופסי מקום במערכת העצבים המרכזית בילדותם מצויים בסיכון גבוה לליקויים נוירוקוגניטיביים חמורים, קשיים תפקודיים, מקצועיים וחברתיים. טיפול רדיותרפי, הפרעה פרכוסית שארית והידרוצפלוס מסבירים חלקית את הסיכון, את החלק האחר סביר ליחס לאובדן סימני דרך חשובים של הילדות והבגרות בצל המחלה הקשה.

מקור:

Long-Term Neurocognitive Functioning and Social Attainment in Adult Survivors of Pediatric CNS Tumors: Results From the St Jude Lifetime Cohort Study
Tara M. Brinkman, Matthew J. Krasin, Wei Liu, Gregory T. Armstrong, Rohit P. Ojha, Zsila S. Sadighi, Pankaj Gupta, Cara Kimberg, Deokumar Srivastava, Thomas E. Merchant, Amar Gajjar, Leslie L. Robison, Melissa M. Hudson, and Kevin R. Krull
JCO JCO622589; published online on February 1, 2016

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  גידולי CNS,  ליקוי נוירוקוגניטיבי,  הקרנה קרניוספינלית,  ילדים
תגובות