מחקרים 26.05.2016

מיקום הגרורות משפיע על הפרוגנוזה של חולי סרטן ערמונית מפושט

דפוס הפיזור הגרורתי של סרטן ערמונית עמיד לסירוס משפיע על הפרוגנוזה של החולים. גרורות בכבד משקפות שרידות קצרה כמעט פי שניים מפיזור מוגבל לעצמות

סדרות קטנות שפורסמו בשנים האחרונות מצביעות על כך שדפוס פיזור הגרורות של סרטן ערמונית מפושט עמיד לסירוס metastatic castration-resistant prostate cancer -mCRPC, משפיע על שרידות כוללת ומדדים פרוגנוסטיים נוספים של החולים. חוקרים מארה"ב, קנדה וצרפת ביקשו לסכם את גוף הידע הקיים בנושא וערכו סקירה שיטתית ומטה אנליזה של תשעה ניסויים קליניים שלב 3 שעסקו בכימותרפיה מבוססת דוסטקסל docetaxel בסרטן ערמונית מפושט עמיד לסירוס. תוצאות הסקירה פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Clinical Oncology.

בניתוח נכלל מידע מתשעה מחקרים עם מדגם מאוגם של 8,820 חולי mCRPC. מיקום אנטומי של הגרורות סווג כפיזור לקשרי לימפה (LN) בלבד, פיזור לעצמות עם וללא פיזור לימפתי אך ללא גרורות ויסרליות, פיזור לריאות (ללא מעורבות כבד) ופיזור כבדי.

מהתוצאות עולה כי במרבית המקרים הגרורות התפשטו לעצמות, עם וללא גרורות בקשריות הלימפה (72.8%), פיזור ויסרלי נצפה בקרב 20.8% מהחולים ופיזור לקשריות לימפה בלבד נרשם אצל 6.4% מחולי mCRPC. השרידות הכוללת (OS) החציונית הקצרה ביותר אפיינה חולים עם גרורות בכבד (13.5 חודשים), ה OS של גברים עם גרורות בריאות היה ארוך יותר (19.4 חודשים) והשרידות הכוללת החציונית של גברים עם גרורות בעצמות ללא מעורבות ויסרלית עמדה על 21.3 חודשים. הגברים המעטים עם פיזור המוגבל לקשריות לימפה היה בעלי הפרוגנוזה הטובה ביותר במדגם המחקרי - OS חציוני 31.6 חודשים. יחס הסיכון המאוגם לתמותה בקרב גברים עם גרורות בריאות לעומת גברים עם פיזור לעצמות, עם וללא גרורות בקשרי הלימפה, היה 1.14, 95% רווח בר סמך 1.04-1.25, P=0.007. יחס הסיכון לתמותה של גברים עם פיזור כבדי לעומת פיזור ריאתי היה 1.52 (95% רווח בר סמך; 1.35-1.73, P<0.001).

לסיכום, דפוס הפיזור הגרורתי של סרטן ערמונית עמיד לסירוס משפיע בצורה מובהקת על שיעורי השרידות של החולים. נוכחות של גרורות בכבד משקפת שרידות קצרה כמעט פי שניים מפיזור למערכת הגרם בלבד ללא מעורבות ויסרלית. לאור ההתקדמות בטיפול האונקולוגי עולה הצורך לבחון את הפיזור הגרורתי ברזולוציה מעמיקה ולא להתייחס למחלה מפושטת כמקשה אחת הן במישור הפרוגנוסטי והן הטיפולי.

מקור:

Meta-Analysis Evaluating the Impact of Site of Metastasis on Overall Survival in Men With Castration-Resistant Prostate Cancer
Susan Halabi, William Kevin Kelly, Hua Ma
JCO JCO657270; published online on March 7, 2016

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית עמיד לסירוס,  גרורות,  פיזור לימפתי
תגובות