מחקרים 12.04.2016

ניבולומאב אינו גורם להארכת מקטע QT

מחקר שבחן האם ניבולומאב נושא סיכון להארכת מקטע QT לא מצא עדות להשפעה ברת משמעות קלינית בשורה של מינונים ורמות התרופה בדם

נוגדן חד שבטי המכוון נגד קולטני PD1, ניבולומאב
(NIVOLUMAB. OPDIVO .BMS), הוא נציג בולט של קבוצת התרופות
האימונואונקולוגיות החדשות ופורצות הדרך. הקשרות הנוגדן אל קולטני ה PD1 גורמת להסרת העיכוב המושרה על ידי תאי הגידול על תאי T וכתוצאה מערכת החיסון שבה לתקוף את השאתות בהצלחה לא מבוטלת ובשורה הולכת ומתארכת של ממאירויות. בתוך כך פרופיל הבטיחות של כל תרופה נדרש לסוגיית הארכת המקטע QT והסיכון האריתמוגני. חוקרים מחברת Bristol-Myers Squibb, יצרנית ניבולומאב, בחנו את ההשפעה של התרופה על הפעילות החשמלית של המיוקרד במדגמי חולים שלקו בממאירויות סולידיות וקיבלו טיפול במינונים שונים של ניבולומאב. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת cancer chemotherapy pharmacology.

במסגרת המחקר נבדקו שלושה תרשימי ECG שבוצעו לפני מתן ניבולומאב ושלושה תרשימים שנעשו אחרי קבלת הטיפול, התרשימים פוענחו על ידי מומחים בלתי תלויים. ערך ה QTc נגזר מנוסחת פרידריקה Fridericia's formula (QTcF) ונבדק במונחים מוחלטים, כמגמה וכנגזרת של מינוני שונים של ניבולומאב ורמות שונות של התרופה בדם.
תוצאות העבודה מגלות כי אצל אף חולה לא נרשמה הארכה של מקטע QTcF העולה על סף שהוגדר מראש- QTcF מעל 480 מ"ש או QTcF∆ גבוה מ 60 מ"ש. בקרב 146 חולים שקיבלו ניבולומאב במינונים 0.3, 2.0 ואו 10 מ"ג/ק"ג (תוך הקצאה אקראית) כל 3 שבועות, העליה המירבית ב QTcF∆ בכל נקודת זמן הייתה 4.9, 1.2 או 2.0 מ"ש, בהתאמה. לא נצפה קשר בין רמת ניבולומאב בדם ל QTcF∆ כמו כן לא נמצא קשר בין ערך QTcF∆ מירבי חזוי לבין רמה מקסימלית ממוצעת של ניבולומאב בדם באף מינון של התרופה.

החוקרים מסכמים כי ניבולומאב במינונים עד 10 מ"ג/ק"ג אינו גורם להארכה משמעותית קלינית של המקטע QT. בכך התמלאה עוד משבצת ידע באשר לבטיחותו של התכשיר האימונואונקולוגי החדש.

מקור:

Cancer Chemother Pharmacol. 2016 Mar;77(3):635-41
2980-3. Epub 2016 Feb 10.Evaluation of the potential for QTc prolongation in patients with solid tumors receiving nivolumab.
Agrawal S1, Waxman I2, Lambert A3, Roy A2, Darbenzio R2

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אימונואונקולוגיה בחסות BMS,  ניבולומאב,  אופדיבו,  Nivolumab,  QT,  אריתמיה,  הפרעות קצב,  אימונואונקולוגיה
תגובות