הודעות 16.02.2016

סיכום ישיבת מליאת האיגוד האונקולוגי

9 בפברואר 2016 I בין הדברים שנידונו במליאה: תגובתו ופעולתו של האיגוד לחוזר המינהל הרפואי לעניין סל התרופות, טפסי הסכמה לטיפול, בקשת מלגה מטעם האיגוד להשתלמות בחו"ל

ישיבת ועד 09/02/16

נוכחים: ד"ר מרמרשטיין, פרופ' בר סלע, דר ברגר, דר פפר, דר גז

1. סיכום ISCORT: הכינוס בוצע עם פיצול של 2 מושבים מקבילים של אונקולוגיה רפואית ורדיותרפיה. ישנה הסכמה שיש להמשיך להבא בקיום של שני מושבים תוך הקפדה על בצוע פיצול של 2 המושבים בימים ד-ה בלבד של כל כינוס. יש לנסות לתכנן כך שמושבים מולטידיסיפלינריים יהיו משותפים.

2. חוזר מינהל רפואי, משרד הבריאות, לעניין סל התרופות בעניין הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2016. בחוזר ניתנה הרשאה בפעם הראשונה להתמחויות אחרות לתת מרשמים של תרופות אונקולוגיות. נכון להיום יכולים אורולוגים לתת את כל התרופות הביולוגיות לחולים האורולוגים כולל אופדיבו דרך הוריד. אנדוקרינולוגים יכולים לטפל בחולים עם גידולים נוירואנדוקרינים, א.א.ג בחולי סרטן מתקדם של בלוטת התריס רופאי עור ב-BCC מתקדם וכמובן הגניקואונקולוגים שנותנים כימותרפיה.
a. ועד האיגוד מתנגד ויפעל נגד ההחלטה בדרכים הבאות:
i. תקבע פגישה עם ד"ר אסנת לוקסמבורג מתוך כוונה לשנות את ההחלטה. האלטרנטיבות היחידות הקיימות מבחינת האיגוד:
1. מחיקת כל הסעיפים שמאפשרים מתן תרופות אונקולוגיות על ידי מקצועות רפואיים אחרים (מעבר לשימור המקצוע, קיים היבטים רבים שיכולים להביא לפגיעה קשה בחולים בצורה זו של הרחבת התוויות למתן תרופות)
2. הכנסת תת התמחות באמצעות המועצה המדעית של שנתיים באונקולוגיה לפי התחומים השונים, עם סיליבוס מסודר ובחינות שלב א שלב ב
ii. הנושא יעלה במועצה לאונקולוגיה בסוף מרץ 2016
iii. וועד האיגוד מתכוון באותה הזדמנות להסדיר את עניין הטיפולים האונקולוגים בחולות הגניקולוגיות
iv. כמו כן להסדיר את עניין הטיפול ב Intrabeam וברכיתרפיה

b. במידה והפגישה עם דר לוקסנבורג לא תביא לתוצאה המתבקשת, העניין יעלה למבקר המדינה ויוצא לתקשורת.

3. טפסי הסכמה לטיפול: הטפסים הועברו לעיון הנהלות בתי החולים. מעבר על הטפסים שהועברו מהר"י העלה שהוכנסו שינויים בטופסי ההסכמה על ידי עורכי הדין קרי, טקסט חופשי בו מחוייב הרופא לפרט תופעות לוואי לפי כל תרופה. מצב זה יכול להעלות את הסיכון לתביעות משפטיות, כאשר תרופה שלא צוינה בדף, תקרה ובפועל יחייב מתן עלון התרופה לכל חולה לכל טיפול. הטפסים בצורה זו, אינם מאושרים על ידי האיגוד והנושא ידון עם מוסדות הר"י.
4. הנהלת ESMO התחלפה ומכניסה שינויים בסדרי עבודתה. הבחירות לנציגות ארצית בוטלו. על פי בקשת ESMO , הנציג הארצי צריך להיות רופא מתחום האונקולוגיה הרפואית, החבר בוועד הארצי עם עדיפות ליו"ר. עקב כך החליט הוועד שיו"ר האיגוד יהיה הנציג הארצי ב-ESMO.
5. הוועד יפעל עם הנהלת ESMO בניסיון לקבל הכרה אירופאית למומחיות באונקולוגיה רפואית על סמך הבחינות בארץ. כאמור קיימת בעיה עם הסילבוס ההמטולוגי. אפשרות שהועלתה היא קיום 3 חודשי בחירה בהתמחות בהמטולוגיה בלבד, ללא צורך בשינוי הבחינות- הנושא יבדק עם הנהלת ESMO.
6. לפי דרישת הר"י מילגה שהתקבלה על ידי הר"י מחייבת תאום מס. הנושא באחריותו האישית של כל מקבל מילגה.
7. תזכורת שעד 15 לאפריל ניתן להגיש בקשה למילגה מטעם האיגוד לנסיעה להשתלמות בחו"ל.
8. רשות המחקר:
a. וועד האיגוד יפעל להקמת רשות מחקר שתפקידה יהיה לקדם ולתאם מחקרים ביוזמת חוקר במסגרת ובשתוף פעולה בין המחלקות והמכונים האונקולוגים בארץ.
b. לצורך התחלת העניין האיגוד בחר צוות שינסח את עקרונות פעילות רשות המחקר ויהיה אחראי לקידום הרשות. חברי הצוות שנבחר ונתן את הסכמתו : ד"ר אביבית פאר, ד"ר יאיר בר, ד"ר רוית גבע.
c. האיגוד יממן יעוץ לצורך הקמת הרשות ותקנים שידרשו לצורך ביצוע ותפעול המחקרים.

סיכם: פרופ' גיל בר סלע

נושאים קשורים:  הודעות,  הודעות האיגוד
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות