הודעות 21.01.2016

סיכום ישיבת מליאת האיגוד האונקולוגי

ינואר 2016 I בין הדברים שנידונו במליאה: הכללת האיגוד ב ESTRO, טופסי ההסכמה החדשים לטיפולים אונקולוגיים, כנסי ה ISCORT הבאים ואתר המחקרים הקליניים החדש

 1. פירוט ההוצאות וההכנסות של האיגוד לא פורט, עקב היעדרותו של ד"ר פפר. סיכום כללי של התקציב ניתן על ידי ד"ר מרמלשטיין. למעוניינים, ניתן לקבל את הפירוט המלא מד"ר פפר. יש לכתוב אליו ישירות במייל.
 2. תקנים: לאורך השנה האחרונה התקיימו דיונים עם משרד הבריאות לגבי תוספת תקנים. למרות שיש הסכמה על הצורך, אין התקדמות עם משרד האוצר בנדון.
 3. יו"ר האיגוד דיווח על הכללתו של האיגוד כגוף אחד ב ESTRO, וקבלת 10 מתמחים צעירים כחברי (ESTRO (Young Members על חשבון האיגוד. האיגוד נמצא בהליך תרגום הסילבוס האירופאי לעברית ובהמשך לאחר אישור של ESTRO, מתמחים שיסימו התמחות על פי הסילבוס החדש יקבלו הכרה אירופאית בהתמחותם. הוחל בהליך דומה עם ESMO לגבי הכרה ב-medical oncology. הליך זה מסובך יותר לביצוע עקב החלק ההמטולוגי שנכלל בתוכנית ההתמחות האירופאית.
 4. סל תרופות: יו"ר האיגוד הודה לוועדת הסל בשנתיים אחרונות. בהתאם להחלטת האיגוד, וועדת הסל לשנה הבאה תכלול את פרופ. ס. שטמר, פרופ. ד. גפן, ד"ר א. הוברט ושני חברים חדשים נוספים. פרופ. א. סלע (יו"ר) ופרופ. ג. בר-סלע אשר היו חברים בשנתיים האחרונות יתחלפו עם החברים החדשים.
 5. הליך האישור של טופסי ההסכמה החדשים לטיפולים אונקולוגיים הושלם. בימים אלו הטפסים נשלחים להנהלות בתי החולים לקבלת הערות ולאחר מכן יואשרו על ידי הר"י לשימוש בכל בתי החולים.
 6. נושאים הקשורים לבחינות שלב א ושלב ב הוצגו על ידי פרופ. קוטן (יו"ר הוועדה לבחינות). באישורו של הוועד בוצעו מספר שינויים:
 • וועדת הבחינות כוללת כעת: פרופ. קוטן (יו"ר), ד"ר עידו וולף, ד"ר אביבית פאר (אחראית שלב א), ד"ר אשי שלמון.
 • שלב ב: אין צורך בראשי וועדות קבועים. בכל בחינה יקבעו ראשי וועדות על פי הצוות הבוחן באותו יום.
 • פרופ. קוטן הציע לשנות את צורת הבחינה החוזרת בשלב ב, כך שרופא שנכשל בוועדה אחת ועבר בלבד ביתר הוועדות יוכל לגשת במועד הבחינה הבא רק לוועדה שבה נכשל ולא יצטרך לעבור את כל הבחינה מחדש. לא התקבלה החלטה בנושא ויש לדון בכך עם הוועד בהמשך.
 1. נושאים הקשורים לאתר האיגוד: הוצג סיכום פעילות
 • בחינות CME למתמחים דרך האתר זוכות להשתתפות ערה. נושא הכרה של ציון בהם כנקודות בונוס לשלב א נמצא בדיון בהר"י וטרם התקבלה החלטה סופית בנדון.
 • אתר המחקרים הקליניים יהפוך לפעיל בתחילת פברואר. לאחר מכן יינתנו מספר חודשים להצטרפות מרכזים נוספים ועדכונים. בהמשך יובא לידיעת האיגודים האחרים דרך חברת מדנט, מפעילת האתר.
 1. התקיים דיון (סוער) בנושא השתתפות רופאים שאינם חברי הר"י (קרי- רופאים פלסטינאים או FELLOW מארצות אחרות) בכינוס ISCORT בעלות חבר איגוד. הצעת הוועד בעקבות הדיון היא לאפשר לרופאים אלו להשתתף בכינוסים בעלות חבר בהתקיים שני תנאים:
 • תשלום ישיר לאיגוד האונקולוגי, של סכום זהה לדמי חברות שנתיים (200 ₪) החל מינואר 2016
 • בעת הרישום ל-ISCORT יש לצרף אישור ממנהל כוח האדם של בית החולים שהרופא הנ"ל נמצא בבית החולים כ-FELLOW לפחות לתקופה של שנתיים או מועסק בצורה קבועה על ידי בית החולים.
 1. מענקי מחקר של האיגוד: צורת קיום התחרות על ידי הצבעה במהלך הכנס, אינה ראויה ואינה מייצגת את איכות המחקרים שהוצגו. לקראת שנה הבאה יוחלט על צורת מענק שונה. אפשרות סבירה היא הענקת מענק חד שנתי ל-3 הצעות מצטיינות שיבחרו על ידי וועדה מקדימה והצגה קצרה שלהם במליאה. על מנת לקבל את מלוא הסכום יהיה צורך בהצגת דוח מסכם.
 2. תמיכה בהשתלמות של חברי איגוד בחו"ל: האיגוד ממשיך בתמיכה של חברים שיוצאים להשתלמות לחו"ל. כל הפרטים והטפסים נמצאים באתר האיגוד. יש למלא ולהגיש לוועד האיגוד את הבקשות בהתאם לקריטריונים שנקבעו ומופיעים באתר ועל פי לוח הזמנים: Technology Transfer – בכול מועד, Fellowship – פעם בשנה עד 15.04
 3. ד"ר צבי סימון העלה הצעה לקדם את הנושא של "אחות מומחית באונקולוגיה". ההצעה התקבלה במליאה. הוועד יפעל להקמת צוות לקידום הנושא עם הגורמים המתאימים בהר"י והנהלת הסיעוד
 4. וועד האיגוד מציע להקים "רשות מחקר לאונקולוגיה" אשר תפעל דרך האיגוד לצורך קידום המחקר ברמה הארצית ולהגברת שיתוף הפעולה המחקרי בין חברי האיגוד, יחד עם שיפור איכות המחקר. הנושא זכה לתמיכה, אך טרם גובש לכלל הצעה של מתווה פעולה. הוועד יפעל למנות וועדה אשר תכלול יו"ר ושלושה חברים נוספים מתחום האונקולוגיה הרפואית, רדיותרפיה ומחקר בסיסי. חברי איגוד הרוצים לקחת חלק בוועדה מתבקשים להגיש מועמדות ליו"ר האיגוד עד 1.3.16 . בשלב הראשון, הוועדה תהיה אחראית להבאת הצעה הכוללת קריטריונים למחקר ארצי עצמאי, הליך יצירת פרוטוקול מחקר, עלויות וכוח אדם נדרש להתחלת הפעלה של מחקרי שיתוף פעולה ארציים.
 5. וועדת הביקורת של האיגוד נתנה דיווח על עבודתה בשנה האחרונה.
 6. כנס ISCORT שנה הבאה: נשיאה- ד"ר נעה בן-ברוך, מזכירה ד"ר אירית בן-אהרון, מזכירה (רדיותרפיה)- ד"ר מירב בן-דוד.
 7. עקב בקשת האיגודים האירופאיים להכליל את הכנס בארץ, בתוכנית הכנסים המדווחת על ידם, תוקדם ההתארגנות לכנס עוד שנתיים ולכן מונה פרופ. גיל בר-סלע לנשיא הכנס של 2018 .
 8. חברי האיגוד מוזמנים לפנות בהערות, הצעות, נושאים חדשים לדיון לחברי הוועד. בהתאם לצורך נקיים מפגש בחודש מרץ (יום שישי בבוקר) לצורך דיון והחלטות בנושאים שעל הפרק.

סיכם: פרופ. גיל בר-סלע

נושאים קשורים:  הודעות,  הודעות האיגוד
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות