מחקרים 28.11.2015

ניבולומאב - טיפול מבטיח במלנומה מתקדמת של הריריות

ניתוח מאוגם של חמישה מחקרי CheckMate תוך בידוד חולי מלנומה מוקוזלית מכלל חולי המלנומה שטופלו בניבולומאב מצא כי לתרופה יתרונות גם בסוג הנדיר והאלים של מלנומה

מלנומה מוקוזלית המופיעה בריריות היא תת סוג אלים במיוחד של הממאירות המתאפיין בשיעורי תגובה נמוכים לטיפולים המקובלים. היסטורית, חולי מלנומה מוקוזלית לא נכללו במחקרים קליניים בשל הפרוגנוזה הגרועה יותר של מחלתם. גם היעילות והבטיחות של ניבולומאב Nivolumab, Opdivo, Bristol-Myers Squibb -(מעכב נקודת בקרה חיסונית הפועל על אנגד ה PD1 על פני ממברנות תאי T) לא דווחה עד כה בקבוצת מטופלים זו. על רקע הדברים קבוצת חוקרים בינלאומית ערכה ניתוח של תוצאות מאוגמות הנוגעות לחולי מלנומה מוקוזלית מסדרת המחקרים הקליניים במעכבי PD1י (CheckMate) - שני מחקרי שלב 2 (מספר 003 ו 038) ושלושה מחקרי שלב 3 (037, 066 ו 067). תוצאות הניתוח הוצגו לאחרונה בכנס השנתי של האגודה לחקר מלנומה Society for Melanoma Research שנערך בסן פרנסיסקו בנובמבר 2015.

מ 889 חולים שנכללו בניתוח 86 (10%) אובחנו כלוקים במלנומה מוקוזלית מתקדמת. כל החולים בחמשת המחקרים טופלו בניבולומאב כטיפול יחיד במינון 3 מ"ג לק"ג אחת לשבועיים עד להתקדמות המחלה או תופעות לוואי שחייבו להפסיק את הטיפול בתרופה. במעקב חציוני בר 9.2 חודשים (0.3-62.5) השרידות החציונית ללא התקדמות המחלה הייתה 3 חודשים (95% רווח בר סמך 2.2-5.4) בקרב חולים עם מלנומה מוקוזלית, לעומת 5.1 חודשים (3.9- 6.1) בקרב כלל המטופלים. שיעור התגובה האובייקטיבי היה 23.3% (95% רוח בר סמך 14.8-33.6) בקרב חולים עם מלנומה מוקוזלית ו 35.9% בקרב כלל המטופלים, שיעור התגובה המלאה עמד על כ 6% בשתי העוקבות. חציון משך תגובה לא הושג בקרב חולי מלנומה מוקוזלית ועמד על 22 חודשים בקרב כלל המטופלים. מבין החולים שהיו זמינים להערכת סטטוס ה PD-L1 ב 11/86 (12.8%) מחולי מלנומה מוקוזלית ו ב 221/889 (24.9%) מכלל המטופלים נצפה ביטוי אנגד של 5% ומעלה. בקרב חולים אלה שיעור התגובה האובייקטיבית עמד על 45.5% בקבוצת המלנומה המוקוזלית ועל 51.1% בקבוצת כלל המטופלים. שיעור התגובה האובייקטיבית בקרב חולים עם ביטוי PD-L1 נמוך מ 5% היה 20.9% ו 35.9% בשתי הקבוצות בהתאמה. תופעות לוואי מדרגה 3-4 נרשמו בקרב 8.1% מחולי מלנומה מוקוזלית ובקרב 12.1% מכלל החולים, אופי תופעות הלוואי היה דומה בשתי העוקבות. לא נרשמו מקרי תמותה המיוחסים לטיפול בקרב חולי מלנומה מוקוזלית ומקרה מוות אחד ארע בקרב כלל המטופלים.

לסיכום, הניתוח המאוגם הנוכחי הוא דיווח יעילות ובטיחות המקיף ביותר של מעכבי PD1 במלנומה מוקוזלית. התוצאות מסמנות את ניבולומאב כטיפול מבטיח במלנומה ממאירה של הריריות.

מקור:

Efficacy and safety of Nivolumab (NIVO) monotherapy in the treatment of advanced mucosal melanoma (MEL) J. Larkin1 , S. D’Angelo2 , J. A. Sosman3 , C. Lebbe4 , B. Brady5 , B. Neyns6 , H. Schmidt7. page 789
Society for Melanoma Research 2015 Congress

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אימונואונקולוגיה בחסות BMS,  מלנומה מוקוזלית,  ניבולומאב,  אופדיבו,  אימונואונקולוגיה
תגובות