מחקרים 02.09.2015

במלנומה גרורתית התגובה לאיפילימומאב (Ipilimumab-YERVOY.BMS) קשורה לעומס מוטגני וכייל הנאואנטיגנים בתאי הגידול

במחקר שבחן תאי מלנומה גרורתית מ 100 דגימות שונות נמצא כי שאתות עם עומס מוטציות גבוה וכייל אנגדים חדשים מוגבר הגיבו טוב יותר לאיפילימומאב

נוגדנים מונוקלונליים המכוונים נגד CTLA4
(cytotoxic T lymphocyte associated antigen-4), דוגמת איפילימומאב, משרים האטה ואף נסיגה של הממאירות בחלק מחולי מלנומה גרורתית. התרופה פועלת בנקודות הבקרה של מערכת החיסון ולמעשה סותרת את הדיכוי החיסוני המופעל על ידי תאי הגידול וחושפת את השאת לדחייה אימונית. חלק מהמאמץ המחקרי מכוון כעת לזיהוי אותם גורמים שיוכלו לחזות ולנבא תגובה מיטבית לטיפול ולאפיין תת קבוצות של חולים בעלי סיכויי תגובה מירביים. חוקרים מארה"ב ואירופה ערכו מחקר נוסף בשורת המחקרים הגנטיים ובו ביקשו לאפיין את הדפוסים המולקולרים של תאי מלנומה גרורתית ואת המשתנים המנבאים תגובה טיפולית. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Science.

במטרה לחקור את תפקידם של אנגדים חדשים (נאואנטיגנים) הסגוליים לשאת (tumor-specific neoantigens) והשינוי בסביבה התאית-מולקולרית של הגידולים בתגובה לטיפול באיפילימומאב החוקרים בחנו את האקסום השלם של תאי מלנומה מביופסיות שניטלו לפני התחלת הטיפול במקביל לדגימות רקמת תאי נבט תואמות של 110 חולי מלנומה. אצל 40 מהמטופלים הללו החוקרים ניתחו גם את הטרנסקריפטום של תאים ממאירים מאותן דגימות הגידול. מתוצאות הניתוח עולה כי עומס המוטציות הכולל, כייל הנאואנטיגנים וביטוי של סמנים ציטוליטיים בסביבה המיקרו החיסונית של תא הגידול נקשרו ליתרון קליני מובהק של הטיפול באיפילימומאב. עם זאת לא זוהו רצפי נאואנטיגנים סגוליים או חוזרים על עצמן אשר בעזרתם ניתן היה לחזות תגובה טיפולית טובה.

לסיכום, העבודה הנוכחית מוסיפה לתמוך ומאשררת את הגילויים הקודמים באשר לתפקידם של נאואנטיגנים בתגובה החיסונית כנגד הגידול המושרית על ידי תרופות הפועלות על אתרי הבקרה של מערכת החיסון דוגמת איפילימומאב. על אף ההדגמה של עומס מוטגני וכפועל יוצא עומס של אנגדים חדשים בתאי גידול של החולים שנטו לתגובה טובה יותר לא זוהו רצפים אנטיגניים ספציפיים המשותפים לחולים אלה.

מקור:

Genomic correlates of response to CTLA-4 blockade in metastatic melanoma
Eliezer M. Van Allen, Diana Miao, Bastian Schilling, Sachet A. Shukla, Christian Blank, Lisa Zimmer, Antje Sucker, Uwe Hillen,
Science 9 October 2015: 350 (6257), 207-211.Published online 10 September 2015 [DOI:10.1126/science.aad0095]

נושאים קשורים:  מחקרים,  נאוראנטיגנים,  עומס מוטגני,  איפילמומאב,  מלנומה גרורתית,  YERVOY,  אימונואונקולוגיה,  אימונואונקולוגיה בחסות BMS
תגובות