מחקרים 24.09.2015

יעוץ פליאטיבי מוקדם מקטין משמעותית את עלויות הטיפול בחולים סופניים

מחקר עוקבה פרוספקטיבי מצביע על הפחתה מובהקת ומוחשית בעלויות הטיפול הכוללות בחולי סרטן סופניים שקיבלו יעוץ פליאטיבי במהלך אישפוזם

טיפול פליאטיבי הניתן לחולים סופניים ובפרט לחולי סרטן בשלבים מתקדמים של המחלה נקשר במחקרים רבים ליתרונות קליניים ופסיכוסוציאלים הן לחולה עצמו והן למשפחתו. במחקר חדש חוקרים מאירלנד וארה"ב ביקשו לבדוק את המשמעות הכלכלית של טיפול פליאטיבי במונחים של עלויות אשפוז כוללות. עוד בדקו החוקרים האם תזמונו של היעוץ הפליאטיבי ישתקף במשתנים הכלכליים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת  J Clin Oncol.

במחקר פרוספקטיבי נאספו נתונים קליניים של חולי סרטן בשלבים מתקדמים אשר אושפזו בחמישה בתי חולים שונים בארה"ב בין השנים 2007-2011 , לצד נתוני עלויות הטיפול הישירות והעקיפות. 969 מטופלים נכללו במדגם , 256 מתוכם קיבלו יעוץ של צוות הטיפול הפליאטיבי בעוד 713 טופלו כשגרה ללא מעורבות אנשי היחידה הפליאטיבית. תת חלוקה נוספת בוצעה על פי תזמון היעוץ הפליאטיבי. בכדי להתגבר על הטיות הקשורות להכללה לא אקראית של מטופלים בוצע ניתוח סטטיסטי תוך התאמה לציוני נטיה יחסיים בין זרועות הטיפול וזרועות הביקורת המקבילות.

נתונים סטטיסטיים

יעוץ פליאטיבי שניתן לחולים במסגרת ששת ימי האשפוז הראשונים נקשר לירידה בעלות הכוללת בהשוואה להעדר התערבות פליאטיבית בסכום של 1312 דולר (95% רווח בר סמך 2588$-56$, P=0.04), התערבות פליאטיבית בתוך היומיים הראשונים לאשפוז נקשרה להפחתת עלויות בסכום של 2.280 דולר (95% רווח בר סמך 3438-1122$, P<0.001). הצמצום המתואר שווה ערך לירידה של 14% ו 24% בעלויות האשפוז הכוללות, בהתאמה.

סיכום

החוקרים מסכמים כי התערבות פליאטיבית מוקדמת מקטינה את עלויות האשפוז בצורה מובהקת ומוחשית. המסקנות מצטרפות לעדויות שעולות ממחקרים נוספים בדבר יתרונותיו של הטיפול הפליאטיבי הן ברובד הקליני והן בשיפור איכות חייהם של החולים. המחקר אינו חף ממגבלות, כך למשל עלות הטיפול הפליאטיבי עצמו לא נכללה בניתוח התוצאות, עם זאת המגמה המשתקפת ברורה וצריכה לעודד שילוב של פליאציה לתוך מסגרת אשפוזית קנונית.

עורך: ד"ר צבי שליטנר

מקור:

May P et al. Prospective cohort study of hospital palliative care teams for inpatients with advanced cancer: Earlier consultation is associated with larger cost-saving effect. J Clin Oncol 2015 Sep 1

נושאים קשורים:  רפואה פליאטיבית,  עלויות אשפוז
תגובות