מחקרים 16.09.2015

מודל חדש להערכת יחס עלות-תועלת של טיפולים אונקולוגיים מתקדמים

מודל המבוסס על תמחור תרופות הנגזר מהערך הקליני אותן הן מספקות עשוי להוות כלי להערכת יחס עלות-תועלות של טיפולים אונקולוגיים חדשים

במחקר SQUIRE תוספת של טיפול ביולוגי בנסיטומומאב (necitumumab) לחולי סרטן תאי קשקש גרורתי של הריאה (mSqCLC) נקשרה לתוספת חציונית בשרידות של 1.6 חודשים (יחס סיכון 0.84). אולם הנטל הכלכלי של הטיפול היה משמעותי ביותר. בנסיון למצוא את נקודת האיזון חוקרים מאטלנטה פיתחו מודל חדש המבוסס על תמחור תלוי ערך קליני של תרופות תוך הנחה שהמודל יסייע להערכת יחס עלות-תועלת של הטיפולים האונקולוגיים החדשים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA ONCOLOGY.

לצורך אומדן של עלויות הטיפול הביולוגי אל מול תועלת במונחים של תוחלת חיים החוקרים פיתחו מודל מרקוב (MARKOV) בהתבסס על נתונים ממספר מקורות ביניהם גם ממחקר SQUIRE אשר השווה כימותרפיה עם וללא תוספת של נסיטומומאב כקו ראשון בטיפול בסרטן תאי קשקש גרורתי של הריאה. משטר הטיפול שעל פיו נעשה הניתוח היה טיפול כימותרפי (ציספלטין +גמסיטבין) ל 6 שבועות מול אותו הטיפול בתופסת נסיטומומאב במהלך ששת השבועות ולאחר מכן כטיפול אחזקתי. המשתנים שנבחנו במודל כללו אומדני שרידות, איכות חיים ושכיחות ארועים חריגים, נתוני העלות כללו ערכו הכספי של הטיפול התרופתי המבוסס על מחירים ממוצעים במסגרת MEDICARE, עלות מתן התרופה במסגרת אמבולטורית או אשפוזית, עלות הטיפול בתופעות לוואי– כל אלה על בסיס תעריפי שיפוי של MEDICARE ל 2014 בדולר ארה"ב.
הערך שסיכם את יחס העלות-תועלת של נסיטומומאב על פני טווח העלויות של הטיפול היה "יחס עלות-תועלת מדורג"  incremental cost-effectiveness ratios -ICERs.
מניתוח התוצאות עולה כי תוספת של נסיטומומאב הביאה ליתרון של כ 0.15 שנות חיים ו 0.11 שנות חיים מתוקננות לאיכות חיים quality-adjusted life-years -QALYs.
בטווח העלויות של נסיטומומאב בין 563$ לבין 1309$ לסבב טיפולי ניתן לקבוע בסבירות של כ 90% שה ICER להוספת התרופה יהיה נמוך מ 100,000$ ל QALY ונמוך מ 200,000$ ל QALY, בהתאמה. במילים אחרות, במסגרת המחירים הנקובים הארכת חייהם של חולי סרטן הריאה בשנת חיים איכותית אחת תעלה בין מאה אלף למאתיים אלף דולרים.

החוקרים מדגישים כי אינם מסיקים מסקנות טיפוליות מממצאיהם אלא מבקשים להציג מודל עלות-תועלת שבאמצעותו ניתן להעריך את המשמעות הכלכלית של טיפול ביולוגי חדיש אל מול ערכו הקליני. יש לציין שהתמחור של תרופות אונקולוגיות חדשות היום משקף עלויות של חמש מאות אלף דולרים ויותר לשנת חיים איכותית אחת, ובמקביל מסקרי דעת קהל והערכות מקצועיות עולה כי רף הנכונות הציבורית לשלם נע בין 50 ל 200 אלף דולר לשנת חיים איכותית אחת.

מקור:

Goldstein DA, Chen Q, Ayer T, et al. Necitumumab in Metastatic Squamous Cell Lung Cancer: Establishing a Value-Based Cost. JAMA Oncol. Published online August 27, 2015. doi:10.1001/jamaoncol.2015.3316.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  נסיטומומאב,  עלות-תועלת,  טיפול ביולוגי,  ממאירות,  כימותרפיה
תגובות