מחקרים 03.09.2015

מיץ רימונים משפיע על קינטיקה של PSA אך באופן מובהק רק בחלק מחולי סרטן ערמונית

במחקר אקראי ומבוקר טיפול בתמצית רימונים הביא להארכה משמעותית בזמן הכפלת ה PSA אך מובהקת בהשוואה לפלצבו רק בתת קבוצה של חולים עם גנוטיפ AA ל MnSOD

כ 30% ויותר מחולי סרטן ערמונית פונים אל הרפואה הטבעית בחיפוש אחר טיפול חלופי או משלים למחלתם. בתוך כך מיץ רימונים והפיטוכימיכלים הפעילים בו נבדק הן במחקרים קליניים והן מעבדתיים ונמצא כי לחומרים המצויים ברימון השפעה נוגדת עקה חמצונית וממתנת תהליכים דלקתיים, יתרה מכך במחקרים לא מבוקרים טיפול ברימונים הראה השפעה מאיטה על קינטיקה של PSA. על רקע הדברים חוקרים מארה"ב יזמו מחקר מבוקר פלצבו רב מרכזי על מנת לבחון את ההשפעה של תמצית רימונים על זמן הכפלת ה PSA בחולי סרטן ערמונית לאחר טיפול ראשוני, תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Prostate Cancer and Prostatic Disease.

נערך מחקר כפול סמיות, אקראי ומבוקר אינבו שבחן את ההשפעה של תמצית רימונים/מיץ רימונים על רמות ה PSA בקרב חולי סרטן ערמונית שעברו טיפול ראשוני למחלתם. רב החולים היו לבנים, עברו ניתוח או טיפול קרינתי ודרגת שאת הערמונית לא עלתה על T2. גיל ממוצע, דרגות גליזון ורמות PSA היו דומות בקרב כל משתתפי המחקר. מטופלים בקבוצת הטיפול קיבלו תמצית רימונים (כ 240 ג"ר) אחת ליום, האינבו היה נוזל אינרטי בכמות ותדירות זהות. יעד המחקר העיקרי היה שינוי בזמן הכפלת ה PSA (PSA doubling time -PSADT). יעדי המשנה היו בטיחות הטיפול בתמצית רימונים וכן ההשפעה של נשאות גנוטיפ AA ל
((manganese superoxide dismutase (MnSOD) -  גנוטיפ המתבטא ברמה נמוכה של תססים נוגדי נזקי חמצון ורדיקלים חופשיים, על תוצאות הטיפול בתמצית רימונים.

183 מטופלים הוקצו אקראית לקבוצת טיפול וקבוצת פלצבו ביחס 2:1 (תמצית רימונים 102 מטופלים, אינבו 64, מיץ רימונים 17). זמן הכפלת PSA חציוני עלה מ 11.1 חודשים בנקודת ההתחלה ל 15.6 חודשים בקבוצת הפלצבו (P<0.001), זאת בהשוואה לעליה מ 12.9 חודשים ל 14.5 חודשים בקבוצת תמצית הרימונים (P=0.13), ובמקביל עליה מ 12.7 חודשים ל 20.3 חודשים בתת קבוצה שבה קיבלו המטופלים מיץ רימונים ולא תמצית (P=0.004). השינוי בזמן הכפלת ה PSA לא היה בר מובהקות סטטיסטית בהשוואה בין הקבוצות (P>0.05). בניתוח תת הקבוצה של מטופלים בעלי גנוטיפ ה AA ל MnSOD נמצא כי בקרב מקבלי הפלצבו נרשמה הארכה של 1.8 חודשים בזמן הכפלת ה PSA (מ 10.9 חודשים ל 12.7 חודשים P=0.22) לעומת הארכה של 12 חודשים בקרב מטופלים שקיבלו תמצית רימונים (מ 13.6 ל 25.6 חודשים, P=0.03).

החוקרים מסכמים כי הן בקבוצת הביקורת והן בקבוצת הטיפול בתמצית רימונים נרשמה הארכה מובהקת סטטיסטית של זמן הכפלת ה PSA, ואולם לא היה הבדל מובהק בין הקבוצות. תת קבוצה בה אכן נרשם יתרון מובהק לטיפול בתמצית רימונים הייתה קבוצת הגברים בעלי גנוטיפ AA ל MnSOD.  נדרשים מחקרי המשך וזיהוי קבוצות אונקוגנטיות שבהן הטיפול עשוי להיות יעיל במיוחד.

מקור:

Prostate Cancer and Prostatic Disease (2015) 18, 242–248; doi:10.1038/pcan.2015.32; published online 14 July 2015 A randomized, double-blind, placebo-controlled study of the effects of pomegranate extract on rising PSA levels in men following primary therapy for prostate cancer A J Pantuck1, C A Pettaway2, R Dreicer3, J Corman4, A Katz5, A Ho5, W Aronson1,6, W Clark7, G Simmons8 and D Prostate Cancer and Prostatic Disease (2015) 18, 242–248; doi:10.1038/pcan.2015.32; published online 14 July 2015

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיץ רימונים,  תמצית רימונים,  PSA,  סרטן ערמונית
תגובות