גליומה 14.06.2015

בגליומה בדרגות II ו-III, סיווג לפי הגן IDH נותן פרוגנוזה יותר מדויקת מאשר סיווג לפי היסטולוגיה

בניתוח גנומי נמצא כי הסטטוס של הגן IDH, של חלקי הכרומוזומים 1p ו- 19q ושל הגן TP53 מאפשר חלוקה לשלושה תתי-סוג המדויקים מבחינה פרוגנוסטית יותר מאשר ע"י היסטולוגיה

גליומות מפוזרות בדרגות II ו-III מציגות מנעד רחב מאוד של התנהגות קלינית שקשה לחזות אותה על בסיס דרגה היסטולוגית. חלקן מציגות רמות פעילות נמוכות מאוד ואחרות מתקדמות במהירות לדרגה IV (גליובלסטומה). אי-הבהירות מסתבכת יותר בגלל הבדלים באבחנה בין מומחי היסטולוגיה שונים. במחקרים קודמים נמצא כי מוטציות בגנים IDH, TP53 ו ATRX וכן מחיקות משולבות בחלקי הכרומוזומים 1p ו 19q הם מרקרים רלוונטיים לסרטנים אלו. במחקר חדש שנערך ברשת אטלס הגנום לחקר הסרטן (The Cancer Genome Atlas Research Network) בדקו החוקרים את כלל הגנום של גידולים מ 293 חולים בגירים עם גליומות בדרגות II ו-III. המחקר פורסם בכתב העת New England Journal of Medicine.

החוקרים בדקו את רצף האקסומים (כלל הגנים המתורגמים לחלבונים), מספר עותקי דנ"א, מצב מתילציה של דנ"א, ביטוי רנ"א שליח וביטוי מיקרו-רנ"א. כמוכן נבדק באופן ממוקד ביטוי חלבונים של גנים ספציפיים שסומנו כמטרות על בסיס מידע מוקדם. כלל המידע שנאסף שולב ונכנס לניתוח סטטיסטי למציאת קשרים עם תוצאות קליניות.

חלוקה בלתי מבוקרת לאשכולות (unsupervised clustering) של החולים על בסיס הנתונים של מוטציות, נתוני רנ"א, מספר עותקי דנ"א ומצב מתילציה של דנ"א חשפה 3 קבוצות בלתי חופפות של תתי-סוג של גליומות דרגה II ו-III, בעלות פרוגנוזות שונות. השתייכות של גידול ספציפי לאחד מתתי הסוג האלה אובחנה יותר במדויק על בסיס הסטטוס של IDH, TP53 וחלקי הכרומוזומים 1p ו 19q מאשר על ידי היסטולוגיה.
חולים שבהם נמצאו מוטציות בגן IDH וכן מחיקות משולבות בחלקי הכרומוזומים 1p ו 19q הציגו את התוצאות הקליניות הטובות ביותר. בגידולים אלה נמצאו מוטציות בגנים CIC, FUBP1, NOTCH1 ובפרומוטר של TERT.
כמעט בכל גידולי הגליומה בדרגות II ו-III שבהם נמצאו מוטציות בגן IDH ללא מחיקות משולבות בחלקי הכרומוזומים 1p ו 19q, נמצאו מוטציות גם בגן
(TP53 (94% ועיכוב של הגן (86%) ATRX .
ברוב המוחלט של הגידולים בדרגה II ו-III ללא מוטציות בגן IDH נמצאו פגמים כרומוזומליים וההתנהגות הקלינית שלהם הייתה דומה לזו של גליובלסטומה.

לאור הממצאים קובעים החוקרים כי ניתוח של מידע כלל-גנומי משולב ממספר פלטפורמות הניב 3 תתי-סוג מולקולריים של גליומות בדרגות II ו-III, שלהם התאמה טובה יותר עם הסטטוס של הגן IDH, של חלקי הכרומוזומים 1p ו 19q ושל TP53 מאשר עם האבחנה ההיסטולוגית.
בגליומות בדרגות II ו-III עם מוטציות בגן IDH נמצאו גם מוטציות בגן TP53 או מחיקות משולבות בחלקי הכרומוזומים 1p ו 19q. רוב הגליומות בדרגות II ו-III ללא מוטציות בגן IDH נמצאו דומות מבחינה קלינית לגליובלסטומה.

מקור:

Comprehensive, Integrative Genomic Analysis of Diffuse Lower-Grade Gliomas.
Cancer Genome Atlas Research Network.
N Engl J Med. 2015 Jun 10. [Epub ahead of print]

לינק:

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1402121?query=featured_home

ערכה: דר' שירי דיסקין

נושאים קשורים:  גליומה,  אבחון גנטי,  מחקרים
תגובות