מחקרים 12.04.2015

הגורמים הפרוגנוסטיים של סרטן שד גרורתי שונים מאלו של קרצינומה תוך-צינורית

מחקר רב-מרכזי בין-לאומי בחן את הגורמים הפרוגנוסטיים בקרצינומה גרורתית של השד (metaplastic breast carcinoma, MBC), בהשוואה לקרצינומה תוך-צינורית (ductal) או ללא סוג מובהק (no specific type, NST)

תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)
תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)

כ- 400 מקרים נבדקו לפי מאפיינים קליניים ופתולוגיים.

נמצא כי מעורבות קשריות-לימפה, חדירה תוך-כלית ותת הסוג ההיסטולוגי הם המשתנים המנבאים בסוג זה של גידולים.

רקע 
קרצינומה גרורתית של השד (metaplastic breast carcinoma, MBC) היא סוג נדיר של סרטן שד עם מאפיינים של תאי-בסיס (basal-like), ופרוגנוזה גרועה יותר, בהשוואה לקרצינומה תוך-צינורית (ductal) או ללא סוג מובהק (no specific type, NST).

עם זאת, המידע העדכני בנוגע ל- MBC מגיע בעיקר מסדרות מקרים (case series) מצומצמות או דיווחים מבוססי-אוכלוסיה. מטרת מחקר זה הינה להעריך את המאפיינים הקליניים-פתולוגיים והתוצאים של MBC מנתונים שנאספו בשיתוף פעולה של מספר מרכזים במדינות שונות.

שיטות
המחקר כלל סדרה גדולה בין-לאומית של מקרי MBCי (n=405) עם אישור היסטולוגי ומידע ממעקב (follow-up). הערך המנבא של משתנים שונים והתוצאים הקליניים הוערכו והושוו מול קרצינומה תוך-צינורית ו- NST, לפי דרגת הגידול (grade), מעורבות קשריות לימפה ונוכחות קולטנים הורמונליים (ER/HER2).

תוצאות
נמצא כי התוצאים של MBC בארצות אסייתיות טובים יותר בהשוואה למדינות מערביות.

התוצאים של MBC לא היו שונים מזו של קרצינומה תוך-צינורית או NST, אולם נמצא הבדל בערך הנבואי של המשתנים המנבאים: קיים קשר בין תוצאי המחלה לבין מעורבות קשריות לימפה, חדירה לכלי הלימפה והדם ותת-סוג היסטולוגי, אך לא לבין גודל הגידול ודרגתו.

טיפול כימותרפי האריך את משך ההישרדות, אולם השפעה זו היתה מוגבלת למחלה בשלבים מוקדמים בלבד. לא נצפה קשר בין טיפול בהקרנות (radiotherapy) לבין הפרוגנוזה.

ניתוח רב-משתני (multivariate analysis) הראה כי תת-סוג היסטולוגני הינו משתנה מנבא בלתי-תלוי.

מסקנות
מחקר זה מציע כי MBC הינה מחלה הטרוגנית. אף על פי שהתוצאים של MBC לא שונים מאלו של מחלה תוך-צינורית או NST דומה, התנהגותה תלויה בתת-הסוג ההיסטולוגי, כאשר קרצינומה של תאי כישור (spindle cell carcinoma) בפרט קשורה להתנהגות אגרסיבית של הגידול. הטיפול במטופלים עם MBC צריך להתבסס על משתנים פרוגנוסטיים בעלי תוקף.

Prognostic factors in metaplastic carcinoma of the breast: a multi-institutional study

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד גרורתי,  קרצינומה תוך-צינורית
תגובות