בית הספר האינטרנטי לאונקולוגיה מוגש בחסות בלתי תלויה

נושאים קשורים:  ביה"ס האינטרנטי הראשון של האיגוד האונקולוגי