דבר החברות

הרחבת ההתוויה של (Eribulin® (Halaven בליפוסרקומה בסל הבריאות 2017

(lenvatinib)י®Lenvima - תכנית מתן חינם על בסיס פרטני להתוויה של 
(Renal Cell Carcinoma (RCC

(nab-paclitaxel)י®ABRAXANE - אין צורך בטופס 29ג'

רישום והתחלת שיווק התכשירים Lenvima® 4 mg & Lenvima® 10 mg 

הכללת (Lenvima® 4 mg & 10 mg (lenvatinib בסל הבריאות 2016

הכללת (Halaven® (Eribulin בסל הבריאות 2016

הודעה מנוברטיס אונקולוגיה רישום והכללה לסל של  ZYKADIA

Save The Date: RCC Scientific symposium with Prof Brian Rini - 18/06/15