סיכום ישיבות הועד

סיכום ישיבת ועד מרץ 20204
סיכום ישיבת ועד ינואר 2024
סיכום ישיבת ועד דצמבר 2023
סיכום ישיבת ועד נובמבר 2023
סיכום ישיבת ועד ספטמבר 2023
סיכום ישיבת ועד אוגוסט 2023
סיכום ישיבת ועד פברואר 2023
סיכום ישיבת ועד דצמבר 2022
סיכום ישיבת ועד נובמבר 2022
סיכום ישיבת ועד ספטמבר 2022
סיכום ישיבת ועד יולי 2022
סיכום ישיבת ועד יוני 2022
סיכום ישיבת ועד מאי 2022
סיכום ישיבת ועד אפריל 2022
סיכום ישיבת ועד 21.3.2022
סיכום ישיבת ועד 3.3.2022
סיכום ישיבת ועד פברואר 2022
סיכום ישיבת ועד ינואר 2022
סיכום ישיבת ועד דצמבר 2021
סיכום ישיבת ועד נובמבר 2021
סיכום ישיבת ועד אוגוסט 2021
סיכום ישיבת ועד יולי 2021 - חוג הריאה
סיכום ישיבת ועד יולי 2021
סיכום ישיבת ועד יוני 2021
סיכום ישיבת ועד מאי 2021
סיכום ישיבת ועד אפריל 2021
סיכום ישיבת ועד מרץ 2021
סיכום ישיבת ועד פברואר 2021
סיכום ישיבת ועד יולי 2020
סיכום מליאת האיגוד ינואר 2020
סיכום ישיבת ועד ספטמבר 2019
סיכום ישיבת ועד אפריל 2019
סיכום ישיבת ועד פברואר 2019
סיכום ישיבת ועד דצמבר 2018
סיכום ישיבת ועד ספטמבר 2018
סיכום ישיבת ועד יוני 2018
סיכום ישיבת ועד מרץ 2018
סיכום ישיבת ועד דצמבר 2017
סיכום ישיבת ועד אוקטובר 2017
סיכום ישיבת ועד מרץ 2017
סיכום ישיבת ועד ינואר 2017
סיכום ישיבת ועד נובמבר 2016
סיכום ישיבת ועד יולי 2016
סיכום ישיבת ועד פברואר 2016
סיכום ישיבת ועד ינואר 2016
סיכום ישיבת ועד נובמבר 2015
סיכום ישיבת ועד מאי 2015
סיכום ישיבת ועד מרץ 2015
סיכום ישיבת ועד דצמבר 2014
סיכום ישיבת ועד אוקטובר 2014
סיכום ישיבת ועד אוגוסט 2014