מלגות

להלן מצורפים הטפסים למענקי האיגוד:

1. דרישות להשתלמות קצרה עד חודש, בגובה של עד 10,000 ₪ (בהתאם לדיווח הוצאות)

2. דרישות להשתלמות ארוכת טווח של שנה ומעלה. המענק הוא עד 10,000 דולר ליחיד ועד סכום כולל שנתי לכלל המשתלמים של 40,000 דולר.

3. טופס בקשה ל ISCORT Grant

יש לשים לב למסמך המפרט את כל המסמכים הנלווים הדרושים לכל בקשה. בקשת המענק עצמה היא על טופס אחיד המשותף לשני סוגי המענקים. ניתן יהיה לדון בבקשות רק אם יוגשו כיאות עם כל המכתבים הנלווים ממחלקת האם בארץ ומהמחלקה שבה מתבצעת ההשתלמות.

יש לשים לב לתאריכי ההגשה. בקשת המענק להשתלמות ארוכת טווח מיועדת רק לרופאים שמועד יציאתם מהארץ הוא לאחר ה-15 לאפריל (עבור כל שנה קלנדרית).
לא ניתן להגיש בקשה למענק עבור רופאים שנמצאים כעת בחו"ל או יוצאים בימים אלו.

בכבוד רב ובהצלחה לנוסעים,
וועד האיגוד